Świadczymy usługi kserograficzne:
- wydruki kolorowe i czarnobiale format A4 i A3
- kopiowanie i kserowanie do formatu A3
- druk materiałów szkoleniowych, konferencyjnych i prezentacji
- druk dyplomów, certyfikatów, zaproszeń okazjonalnych
- oprawa materiałów /bindowanie i termobindowanie/ oraz laminowanie
- projektowanie graficzne, skład graficzny, obróbka graficzna plików
- skanowanie dokumentów i zgrywanie lub wysyłanie na maila